1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Analiza unei investiţii..."icebergul" CRAB Bacău sub nivelul apei.

Scris de  Administrator 01 Octombrie 2015 Publicat in Mandat de primar
Articol citit de 11848 persoane

Încă de la începutul acestui articol, doresc să-mi exprim gândurile şi viziunea mea.Ţin să vă spun că nu sunt contra acestor investiţii, dar doresc să scot realitatea şi imaginea normală a acestui proiect. Orice împrumut actual sau viitor trebuie să aducă beneficii majore în buzunarul târgocneanului, şi nu în buzunarul altora. Nu de alta dar cei de la CRAB atâta laudă beneficiile proiectului, de spui că acum au inventat apa şi canalul. Nu domnilor, staţiunea turistică Târgu-Ocna beneficiază de aceste condiţii încă din anii "70, de pe  timpul lui Ceauşescu, deci nu au inventat ei condiţiile pe care le tot scot în evidenţă prin publicitatea realizată în etape, cerinţe EUROPENE. De ! Nu sunt contra împrumutului realizat de primărie, ci sunt contra duratei de rambursare a acestui împrumut. Plus că am remarcat că consilierii locali, nici nu au putut să încerce să convingă auditoriul, despre ce beneficii reale vor avea târgocnenii. Şi aici nu mă refer la faptul că vom avea apă sau canalizare, ci pe cetăţean îl interesează tarifele la aceste servicii, plus că nu mai vorbesc despre faptul că ani de zile, în cele mai toride zile de vară, cei de la CRAB ne lasă în mod repetat fără apă. Sper că vă aduceţi aminte de aceste momente...!

Cine sunt cei de la CRAB Bacău...?

Conform site-ului apabacau.ro vă pot informa astfel:

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.(S.C. C.R.A.B. S.A.) s-a infiintat ca urmare a fuziunii prin contopire intre S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. si S.C. APASERV S.A. BACAU, aprobata prin H.C.L. Bacau nr. 223 din 30.07.2009 si H.C.J. Bacau nr. 122 din 20.07.2009 si a eliberarii certificatului de la Registrul Comertului din data de 28.09.2010.

    S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni, capitalul social initial, in valoare de 24 047 170 lei, fiind detinut de 69 de actionari, din care actionar majoritar este Municipiul Bacau.
    Conform codului CAEN, S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. are ca obiect principal de activitate captarea, tratarea si distributia apei (cod CAEN 360 - 3600), iar ca obiecte secundare de activitate productia, transportul si distributia energiei electrice (cod CAEN 351 - 3511), colectarea si epurarea apelor uzate (cod CAEN 370 - 3700), transporturi rutiere de marfuri si servicii de mutare (cod CAEN 494 - 4941), activitati de testari si analize tehnice (cod CAEN 712 - 7120) si alte activitati de servicii (cod CAEN 960 - 9609).
    Codul unic de inregistrare - C.U.I. este RO 27429315, numarul de inregistrare la oficiul Registrului Comertului este J04/789/27.09.2010, iar codul IBAN este RO66RNCB0026118227670001 deschis la BCR Bacau.
    Misiunea S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. - operatorul regional de servicii de apa si de canalizare pentru judetul Bacau - este aceea de a raspunde nevoilor de servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare a clientilor, prin servicii prompte si de calitate.
Incepand cu anul 1997 S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. a fost implicata in programul MUDP II si a castigat o valoroasa experienta din acesta. Fondurile MUDP II de aproximativ 4 milioane de euro au finantat proiecte cuprinzand reabilitarea statiilor de pompare, a surselor existente pentru alimentarea cu apa si reteaua de distributie a apei potabile, precum si a laboratoarelor. In acest program S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. a demonstrat cooperare eficienta cu B.E.R.D. in ceea ce priveste implementarea tehnica si financiara.
    Dupa ce o misiune comuna C.E. - B.E.R.D. a fost intreprinsa in decembrie 2002 pentru evaluarea bonitatii S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., B.E.R.D. a mai furnizat un Imprumut pentru Facilitati Municipale de Mediu (MELF), cu garantii municipale. Prin acest imprumut catre regie se asigura fondurile necesare pentru programul ISPA masura 2002/RO/16/P/PE/018 in valoare totala de 52.006.000 euro, din care 75% (39.004.500 euro) nerambursabili, iar 25% (13.001.500 euro) contributia S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. pentru realizarea urmatoarelor investitii:
· imbunatatirea alimentarii cu apa a orasului Bacau, urmarindu-se constructia si reabilitarea aductiunii de apa de la lacul Poiana Uzului;
· constructia unei noi statii de tratare a apei potabile pentru aceasta aductiune;
· reabilitarea retelei de canalizare concentrata in sectiunile cele mai critice ale retelei si este destinata printre altele reducerii infiltratiilor si exfiltratiilor actuale cu aproximativ 20%;
· reabilitarea statiei de epurare a apelor uzate Bacau astfel incat in urma reabilitarii statia va indeplini conditiile directivei privind epurarea apelor uzate orasenesti, pentru descarcarea in cursuri de apa din zone nesensibile (epurare secundara).
    Aceste investitii s-au finalizat in cursul anilor 2010 si 2011.
    Implementarea proiectului ISPA, ca si a celui MUDP, a fost in responsabilitatea Unitatii de Implementare a Proiectului (P.I.U.) din cadrul S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
    In prezent, S.C. CRAB S.A., in calitate de Operator Regional pentru gestionarea infrastructurii de apa si apa uzată din judetul Bacau, beneficiaza de asistenta financiara acordata din Fondul de Coeziune, prin POS Mediu – Axa prioritara 1, in vederea implementarii proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata în judetul Bacau”.
    Obiectivul central al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. este atragerea de capital pentru investitii, urmarindu-se ca prin investitiile efectuate sau in curs de efectuare sa crestem calitatea serviciilor oferite populatiei si imbunatatirea calitatii apei potabile si a alimentarii cu apa potabila.
 
Municipiul Bacau- este alimentat din trei surse: Lacul Poiana Uzului si Uzina de Apa Darmanesti, localizata la aproximativ 50 km la vest de oras si doua fronturi de captare apa subterana, localizate la aproximativ 5 km la nord de oras.
Captari de apa subterana:
a) Statia Margineni
Fronturi de captare: Margineni I (28 foraje), Hemeius I + II (13 + 5 foraje)
Adâncime: 8-12 m sub nivelul solului, capacitate: max. 270 L/s
b) Statia Gheraiesti
Fronturi de captare: Margineni II (16 foraje), Gheraiesti I + II (44 + 35 foraje)
Adâncime: 9-15 m sub nivelul solului, capacitate: max. 415 L/s
Captare de suprafata
Aductiune UTA Darmanesti - Bacau
Aductiune Margineni - Barati
Aductiuni de la foraje la statiile de pompare Margineni si Gheraiesti
Comuna Magura - put forat la adâncime, debit 20 mch.
Comuna Hemeius - comuna Hemeius are ca sursa de alimentare cu apa rezervorul Trebes al comunei Margineni.
Comuna Letea Veche - nu exista captare.
Comuna Margineni - comuna se alimenteaza din sursa de suprafata din Lacul Poiana Uzului prin conducta de a aductiune Darmanesti - Bacau.
Comuna Traian - sistemul de alimentare cu apa al comunei Traian primeste apa din cele doua puturi de adâncime. Statia de pompare asigura un debit de 13,04 mch.
Comuna Prajesti - sistemul de alimentare cu apa al comunei Prajesti primeste apa din cele trei puturi de adâncime. Statia de pompare asigura un debit de 28,8 mch.
Comuna Faraoani - sistemul de alimentare cu apa al comunei Faraoani primeste apa din cele 10 puturi de adâncime. Statia de pompare asigura un debit de 56,88 mch.
Comuna Tatarasti - sistemul de alimentare cu apa al comunei Tatarasti primeste apa din putul de adâncime. Statia de pompare asigura un debit de 15,2 mch.
Comuna Filipesti - sistemul de alimentare cu apa al comunei Filipesti primeste apa din putul de mica adancime.
Orasul Tîrgu Ocna - este alimentat din ramura sudica a sistemului principal APA SERV Bacau prin intermediul a doua conexiuni.
Comuna Stefan Cel Mare - sistemul de alimentare cu apa din comuna primeste apa tratata din Lacul Poiana Uzului prin conducta de a aductiune Darmanesti - Comanesti.
Comuna Buciumi - sistemul de alimentare cu apa din comuna primeste apa tratata din Lacul Poiana Uzului prin conducta de a aductiune Darmanesti - Comanesti.
Comuna Casin - sistemul de alimentare cu apa din comuna primeste apa tratata din Lacul Poiana Uzului prin conducta de a aductiune Darmanesti - Comanesti.
Orasul Buhusi - este alimentat din 3 surse de apa subterana: Coscav, Poiana Morii, Bistrita (retea separata) si o sursa de rezerva suplimentara este Frunzeni si 4 fronturi de captare: Coscav (capacitate 20 L/s), Poiana Morii (8 foraje, 35 L/s), Bistrita (4 L/s) si Frunzeni (10 foraje în rezerva).
Orasul Moinesti - este alimentat din sistemul principal APA SERV Bacau si se gaseste la capatul ramurii sudice. Cea mai veche statie de pompare Vasiesti a fost înlocuita de noua statie de pompare comuna Vermesti (care alimenteaza si cele 3 comune Poduri, Ardeoani si Magiresti).
Comuna Ardeoani - sistemul de alimentare cu apa din comuna primeste apa tratata din Lacul Poiana Uzului prin conducta de a aductiune Darmanesti - Moinesti.
Comuna Poduri - sistemul de alimentare cu apa din comuna primeste apa tratata din Lacul Poiana Uzului prin conducta de a aductiune Darmanesti - Moinesti.
Comuna Magiresti - sistemul de alimentare cu apa din comuna primeste apa tratata din Lacul Poiana Uzului prin conducta de a aductiune Darmanesti - Moinesti.
Orasul Darmanesti - este alimentat din ramura nordica a sistemului principal APA SERV Bacau prin intermediul a 14 conexiuni. Statie de pompare 264 mc/zi (pentru alimentarea cartierului Lapos).
Municipiul Bacau - exista 3 statii de pompare principale pentru alimentarea orasului Bacau: Caraboaia, Margineni si Gheraiesti. Prima este pentru pompare apei de la Uzina de apa Darmanesti la Barati si va fi depasita dupa implementarea Proiectului ISPA în derulare. Capacitatile curente sunt: Caraboaia 22.464 mc/zi, Margineni 41.700 mc/zi, Gheraiesti 26.400 mc/zi.
Pentru transportul apei potabile si/sau industriale in Municipiul Bacau exista:
a) aductiune UTA Darmanesti - Bacau in lungime 64 km, DN 800/1000;
b) aductiune Margineni - Barati in lungime aproximativ 4 km, 2 x DN 600;
c) aductiuni de la foraje la statiile de pompare Margineni si Gheraiesti in lungime însumata 16,85 km, DN 400/800 si conducta de transport apa DN = 110, L = 5 km.
Comuna Hemeius - conducta de transport apa, L = 5,195 km.
Comuna Letea Veche - conducta de transport apa, L = 2,185 km.
Comuna Magura - conducta de transport apa, L = 3,8 km.
Comuna Margineni - conducta de transport apa, L = 6,3 km.
Comuna Traian - conducta de transport apa, L = 1,8 km.
Comuna Prajesti - conducta de transport apa, L = 1,508 km.
Comuna Faraoani - conducta de transport apa, L = 0,211 km.
Comuna Tatarasti - conducta transport apa, L = 1,8 km.
Comuna Filipesti - conducta transport apa, L = 5,55 km.
Orasul Tîrgu Ocna - conducta de transport apa tratata DN = 800mm, L = 29 km, din statia de tratare Darmanesti - Tîrgu Ocna - Onesti.
Comuna Buciumi - conducta de transport apa, L = 2,25 km.
Comuna Casin - conducta de transport apa, L = 2,2 km.
Comuna Stefan Cel Mare - conducta de transport apa, L = 3,99 km.
Orasul Buhusi - conducta de transport apa , L = 6,5 km.
Orasul Moinesti - conducta de transport apa tratata DN = 800mm, L = 10 km, din statia de tratare Darmanesti - Moinesti. Conducta de aductiune de la statia de tratare la rezervoare Comanesti este prevazuta a transporta debitul de apa potabila necesar populatiei si industriei din localitatile Darmanesti, Comanesti si Moinesti cu un debit de maxim 570 L/s.
Comuna Ardeoani - conducta de transport apa, L = 8,452 km.
Comuna Magaresti - conducta de transport apa, L = 7,895 km.
Comuna Poduri - conducta de transport apa, L = 2,3 km.
Orasul Darmanesti - conducta de aductiune apa bruta de la barajul Valea Uzului la Statia de Tratare Darmanesti DN = 1000 mm, cu un debit instalat de maxim 129.600 mc/24h, care acopera 100% din cerintele de transport. Apa bruta din barajul Poiana Uzului este transportata gravitational printr-o conducta din otel si tuburi PREMO DN 1000 mm la statia de tratare situata pe dealul Caraboaia. Aductiunea de apa bruta are o lungime de 8,5 km si este dimensionata sa transporte un debit de 1600 L/s.
Municipiul Bacau- statie de clorinare si statie de tratare realizata prin programul ISPA.
Comuna Hemeius - rezervorul de 100 mc este prevazut cu instalatie de clorinare.
Comuna Letea Veche - statie de clorinare.
Comuna Magura - nu exista statie tratare.
Comuna Margineni - statie de clorinare.
Comuna Traian - statii de clorinare.
Comuna Prajesti - statie de clorinare.
Comuna Faraoani - statii de clorinare, filtru container.
Comuna Tatarasti - statie de clorinare.
Comuna Filipesti - statie de clorinare.
Orasul Tîrgu Ocna - statie de clorinare.
Comuna Buciumi - nu exista statie de tratare a apei.
Comuna Casin - nu exista statie de tratare a apei
Comuna Stefan Cel Mare - statie de clorinare.
Orasul Buhusi - statie de clorinare cu o capacitate de 13 l/s.
Orasul Moinesti - primeste apa tratata din Uzina de Tratare a Apei Darmanesti.
Comuna Ardeoani - statie de clorinare.
Comuna Magiresti - statii de clorinare.
Comuna Poduri - statie de clorinare.
Orasul Darmanesti - Uzina de apa Darmanesti trateaza apa din Lacul Poiana Uzului. Uzina de Apa se gaseste la aproximativ 10 km în aval de baraj.
Date de baza:
• An punere în functiune: faza I 1973
• An punere în functiune: faza II 1975
• Capacitate proiectata faza I, faza II: 1500 90 L/s
• Productie curenta de apa: aproximativ 750 L/s (maximum)
Tratare apa:
• Aductiune apa bruta, DN1000 - 8,50 km
• Camera de intrare si amestec
• Decantor (2 unitati circulare, diametru 45 m, suprafata totala 3.180 mp)
• Statie filtre (18 filtre rapide de nisip, total zona filtrare = 1.000 mp)
• Facilitate preparare, înmagazinare si dozare cu sulfat de aluminiu
• Facilitate preparare, înmagazinare si dozare polimer
• Dezinfectie finala cu clor
• Contorizare debite intrare si iesire
• Rezervor apa tratata (2 unitati, 3.000 mc fiecare)
• Statie de pompare efluent final.
Municipiul Bacau - rezervoare: Barati - 20.000 mc, Gheraiesti - 30.000 mc, Margineni - 10.200 mc, Caraboaia - 600 mc, Trebes - 250 mc, Luncani - 250 mc, in total - 61.100 mc, rezerva intangibila 16.022 mc. Reteaua de distributie este in lungime de 255,2 km, iar numarul de racorduri este de 18622.
Comuna Hemeiusi - rezervor 100 mc, rezerva intangibila 54 mc, retea de distributie in lungime de 4,000 km, numar racorduri 167.
Comuna Letea Veche - rezervor 700 mc, rezerva intangibila 180 mc, retea de distributie in lungime de 25,098 km.
Comuna Margineni - rezervor Trebes 250 mc, rezervor Luncani 250 mc, retea distributie 32,121 km, numar racorduri 1363.
Comuna Traian - rezervor 200 mc, rezerva intangibila 11 mc, retea distributie 8,440 km, numar racorduri 176.
Comuna Prajesti - rezervor 400 mc, rezerva intangibila 145,62 mc, retea distributie 10,795 km, numar racorduri 428.
Comuna Faraoani - rezervor 15 mc si rezervor 700 mc, rezerva intangibila 282,80 mc, retea distributie 9,371 km, numar racorduri 850.
Comuna Tatarasti - rezervor 200 mc, rezerva intangibila 56 mc, retea distributie 8,270 km, numar racorduri 227.
Comuna Filipesti - rezervor 500 mc si rezerva intangibila 250 mc, retea distributie 5,55 km, numar racorduri 412.
Comuna Magura - rezervor 180 mc, retea de distributie 9 km.
Orasul Tîrgu Ocna - rezervoare 1.000 + 2.500 = 3.500 mc, retea de distributie apa 50,94 km, numar racorduri 4667.
Comuna Buciumi - rezervor de 60 mc si rezervor 100 mc, retea distributie 2,82 km numar racorduri 286.
Comuna Casin - nu exista rezervor, retea distributie 10,7 km numar racorduri 181.
Comuna Stefan Cel Mare - rezervor 300 mc, rezerva intangibila 130,71mc, retea distributie 11,40 km numar racorduri 509.
Orasul Buhusi - rezervoarele de înmagazinare a apei potabile sunt amplasate astfel: doua rezervoare, capacitate totala 2.500 mc, reteaua de distributie 46,90 Km, numar racorduri 4519.
Orasul Moinesti - la statia de pompare Vermesti este un rezervor de 600 mc, iar alte rezervoare, cu capacitatea totala 8.540 mc sunt la Micleasca, Brazi, Christea, Hangani, construite în perioada 1954 - 1996, retea distributie 44,4 km, numar racorduri 7965.
Comuna Ardeoani - rezervor 400 mc, retea distributie 14,472 km, numar racorduri 168.
Comuna Magiresti - rezervor 550 mc si rezervor 200 mc, rezerva intangibila 187,49 mc, retea distributie 13,025 km, populatie racordata 547.
Comuna Poduri - rezervor 700 mc, rezerva intangibila 222,71 mc, retea distributie 17,86 km.
Orasul Darmanesti - rezervor la Uzina de Tratare a Apei, capacitate 2 x 3.000 mc, retea de distributie 82,305 km, numar racorduri 2628. 
Municipiul Bacau - colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori se realizeaza in sistem unitar, cu pante care asigura viteza minima de autocuratire. Pe diametre, avem urmatoarele lungimi:
D = 200 mm L = 56,66 km;
D = 300 mm L = 60,92 km;
D = 400 mm L = 32,89 km;
D = 500 mm L = 21,45 km;
D = 600 mm L = 1,25 km.
Lungimea colectoarelor principale este de 44,58 km.
Comuna Faraoani - 8,99 km.
Comunele Traian, Filipesti, Tatarasti, Prajesti, Hemeius, Letea Veche, Magura, Margineni nu dispun de retea de canalizare.
Orasul Tîrgu Ocna - sistem de canalizare combinat, cu lungimea totala a sistemului de canalizare de 15,45 km, iar populatia racordata la reteaua de canalizare este de 5.882 locuitori. Reteaua de colectare si transport a apelor uzate D = 225 - 450 mm, Ltot = 7,46 km. Reteaua de colectare si transport a apelor pluviale D = 450 mm, L = 7,99 km.
Comunele Stefan cel Mare, Buciumi, Casin nu dispun de o retea de transport a apelor uzate.
Orasul Buhusi - sistem de canalizare combinat, cu lungimea totala a retelei sistemului de canalizare combinat de 24,000 km, iar populatia racordata la reteaua de canalizare este de 10.700 locuitori. Reteaua de canalizare existenta cuprinde colectoare cu diametru pâna la 1.000 mm. Colectorul principal deverseaza în SEAU, localizata în partea sudica a orasului Buhusi. Exista un punct de deversare si un deversor apa pluviala pe strada Chebac.
Orasul Moinesti - sistem de canalizare combinat si sistem ape pluviale, cu lungimea sistemului de canalizare combinat de 27,70 km, iar a celui de ape pluviale de 2,00 km. Populatie conectata: 14.243 locuitori sunt racordati la reteaua de canalizare. Colectorul principal deverseaza în SEAU, localizata în partea estica a localitatii Moinesti.
Orasul Darmanesti - sistem de canalizare separat cu lungimea totala a sistemului de canalizare este de 1,34 km si cu 261 locuitori racordati la reteaua de canalizare. Colectorul principal deverseaza în SEAU, localizata în centrul localitatii Darmanesti.
Municipiul Bacau- statia de epurare se gaseste în partea estica a orasului Bacau, apa uzata tratata fiind deversata în Râul Bistrita.
An construire: 1968 (treapta mecanica), 1978 (prima parte a treptei biologice), 1990 (a doua parte a treptei biologice)
An reabilitare: anul 2010 prin programul ISPA
Tratare mecanica si biologica (facilitatea existenta)
Gratare rare (2 linii)
Gratare dese (2 linii)
Deznisipator (4 linii)
Camera distributie
Statie pompare intermediara
Decantare primara (4 linii)
Bazine aerare (aerobic cu aerisitoare la suprafata)
Decantare secundara
Statie pompare namol recirculat
Punct deversare
Tratare mecanica si biologica (facilitatea noua, masurile ISPA nu sunt înca operate)
Gratare rare (2 linii)
Gratare dese (2 linii)
Camera deznisipator cu insuflare de aer (2 linii)
Camera separator de grasimi (2 linii)
Comunele: Traian, Prajesti, Faraoani, Tatarasti, Filipesti, Magura, Hemeius, Letea Veche, Margineni - nu dispun de Statii de Epurare a apelor uzate.
Orasul Tîrgu Ocna - statia de epurare se gaseste în partea estica a localitatii Târgu Ocna, apa uzata tratata fiind deversata în Râul Trotus.
An construire: 1960-1970
An reconstruire: 2002 (daune inundatie)
Tratare mecanica si biologica:
Gratare rare (1 linie)
Deznisipator (2 linii)
Decantor primar (2 Bazine IMHOFF)
Statie de pompare
Biofiltru (1 linie)
Decantare secundara (2 bazine)
Punct deversare
Bazin dezinfectie - clor (1 linie)
Tratare a namolului
Fermentare la rece (2 Bazine IMHOFF)
Paturi de uscare (3 linii)

Comunele: Buciumi, Casin, Stefan Cel Mare - sistem inexistent.
Orasul Buhusi - statia de epurare este proiectata pentru tratare mecanica si biologica.
An construire: 1978
Tratare mecanica si biologica:
Gratare rare (1 linie)
Deznisipator (2 linii)
Separator grasimi (2 linii)
Decantor primar (8 Bazine IMHOFF, 4 bazine scoase din operare)
Statie de pompare
Biofiltru (2 linii, 1 linie scoasa din operare)
Decantare secundara (8 bazine, 6 bazine scoase din operare)
Punct deversare
Bazin dezinfectie - clor (1 linie)
Tratare a namolului
Fermentare la rece (8 Bazine IMHOFF, 4 bazine scoase din operare)
Paturi de uscare (4 linii)
Orasul Moinesti - statia de epurare este proiectata pentru tratare mecanica si biologica. Apa uzata tratata este deversata în râul Tazlaul Sarat.
An construire: 1967
An reabilitare: 1995, 2002
Tratare mecanica si biologica:
Gratare rare (2 linii)
Deznisipator (2 linii)
Separator grasimi (2 linii)
Decantor primar (4 Bazine IMHOFF)
Statie de pompare
Biofiltru (2 linii, 1 linie refacuta)
Decantor secundar
Punct deversare
Bazin dezinfectie - clor (1 linie)
Tratare a namolului
Fermentare la rece (Bazine IMHOFF)
Stabilizare namol (2 linii)
Pat uscare namol
Comunele: Ardeoani, Magiresti, Poduri - sistem inexistent.
Orasul Darmanesti - statia de epurare se gaseste în centrul orasului si deserveste o zona de blocuri de apartamente densa, statia având doar treapta de tratare mecanica.
 
Deci până la acest moment, puteţi trage concluzia că nu suntem chiar din evul mediu şi că nu am avut condiţii, apă şi canalizare. Poate înainte am avut chiar cea mai rece şi bună apă de băut, înainte de inundaţiile din 2005.
Remarc faptul că la informarea publică realizată în anul 2014, cei de la CRAB ne consideră COMUNĂ. De asta tot trag ei că...ne crează condiţii...pentru staţiune...no comment..!
Comuna Targu Ocna-Crab
Conform cu Actul adiţional nr.22 din 28.04.2015 se precizează clar faptul că, citez:
Incasare prin servicii1Deci stimaţi cetăţeni aici doream să ajung. Acum vă voi prezenta imaginea "icebergului"  CRAB Bacău de sub nivelul apei, partea pe care dumneavoastră nu o vedeţi...momentan.

Vă rugăm să reţineţi aceste date!
Acest mega proiect este realizat astfel:
A. cu fonduri EUROPENE  în proporţie de 77.48%,
B. din bugetul de stat 11.85 %
C. contribuţia CRAB Bacău este de doar 8.85% (bani pe care sigur îi va lua tot din buzunarul cetăţeanului, prin mărirea serviciilor la apă şi canal)
D. din bugetul local al staţiunii 1.82 % (reprezentând suma de 281.787 euro = 1.245.498,54 lei la cursul euro de 4.42 din 29 septembrie 2015).

Prin şedinţa de consiliu din 30 iulie 2015, primarul staţiunii turistice Târgu-Ocna a propus şi supus la vot realizarea unui împrumut de 1.047.172 lei (adică peste 10 miliarde lei vechi), bani pe care târgocnenii îi vor achita timp de 15 ani.
Dacă veţi face diferenţa dintre suma ce ar trebui plătită, conform contractului şi suma ce se va împrumuta, conform şedinţei de consiliu din 30 iulie 2015, există între ele o diferenţă de 198.326 lei. Pe asta cine o va plăti, sau acest împrumut este pentru alte "scopuri"...? Aici este ceva putred !

Întrebările mele sunt:
1.Cine este principalul beneficiar al acestui megaproiect, ce va încasa bani de la locuitori, prin serviciile oferite?  Răspuns retoric: CRAB Bacău !;
Dacă ei sunt beneficiarii atunci:
2.Vor fi “îngheţate” atunci toate tarifele la apă şi canal timp de 15 ani, cât achităm noi “beneficiile” altora? (e ca şi cum CRAB Bacău îşi construieşte casă cu fonduri EUROPENE şi cu bani de la târgocneni. Apoi această casă o dau în chirie târgocnenilor taxându-i pentru apă şi canal, când ei ar trebui să stea gratis în ea, achitând rate timp de 15 ani.);
3.Vom avea conectarea la sistemul de canalizare şi apă gratuită, dacă tot achităm această sumă imensă...?
4.Pentru că pe consilierii locali nu i-au interesat ce beneficii pot obţine târgocnenii după acest împrumut, întreb atunci CRAB Bacău...ne daţi şi nouă 1.82 % din încasările dumneavoastră, pentru bugetul local al staţiunii...?
Sau măcar puteţi din respect, ca tarifele la apă şi canal să rămână "îngheţate" timp de 15 ani, cât vă achităm proiectul dumneavoastră...?;

Aici puteţi găsi imaginile filmate la Casa de cultură din data de 24 septembrie 2014.

 Aici găsiţi propunerea şi aprobarea acestui împrumut, în şedinţa de consiliu din 30 iulie 2015.

 
 
Iar în şedinţa de consiliu din 30 septembrie 2015 sunt iară discuţii interesante despre acest proiect. De urmărit...!
In prezent tarifele practicate de catre S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare-epurare sunt urmatoarele:
Specificatie

Pret/Tarif pentru populatie

lei / mc (cu T.V.A.)

Pret/Tarif pentru rest utilizatori

lei / mc (fara T.V.A.)

Apa potabila produsa, transportata si distribuita pentru intreaga arie de operare
4,30 3,47
Apa potabila produsa si transportata, livrata din retelele de transport, respectiv livrata in alt sistem in vederea redistribuirii pentru intreaga arie de operare - 2,10
Canalizare-epurare pentru intreaga arie de operare 3,19 2,57

Ce înseamnă acest proiect...?

Lucrările de canalizare pentru aglomerarea BACĂU includ cca. 42 km de rețele, 18 stații de pompare și 2.289 racorduri, în timp ce pentru TÂRGU OCNA lucrările cuprind aproape 27 km de reţea, 8 staţii de pompare și 1.427 racorduri.

Lucrări:

BACĂU
Extinderea sistemului de canalizare (inclusiv conducte de refulare) 42.486 m
Stații de pompare (s.p.) apă uzată 18 s.p
TÂRGU OCNA
Extindere rețea de canalizare (inclusiv conducte de refulare) 27.271m
Stații de pompare apa uzată 8 s.p.
Valoare contract: 60.796.668,08 lei (fără TVA).

Contractul CL3 a fost atribuit, de către S.C. C.R.A.B. S.A, societății S.C. Construcții Erbașu S.A.în urma unei proceduri de licitaţie deschisă.

Termen de începere contract: Iulie 2014

Termen de finalizare contract: Octombrie 2016 (inclusiv perioada de notificare a defectelor).

Denumire contractExtindere infrastructură canalizare în Bacău și Târgu Ocna
Indicativ contract Contract nr. 2179 / 13.06.2014
Antreprenor S.C.CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A.
Valoare contract 60.796.668,08 lei (fără TVA).
Data semnarii contractului 13.06.2014
Data inceperii lucrarilor 14.07.2014
Durata executarii lucrarilor 15 luni - 14.10.2015
Data de finalizare a contractului Octombrie 2016 (inclusiv perioada de notificare a defectelor)

Progresul fizic al lucrărilor

Lucrările de canalizare pentru aglomerarea BACĂU includ cca. 42 km de rețele, 18 stații de pompare și 2.289 racorduri, în timp ce pentru TÂRGU OCNA lucrările cuprind aproape 27 km de reţea, 8 staţii de pompare și 1.427 racorduri.

Lucrările de extindere a rețelelor de apă uzată în Târgu Ocna și Bacău înregistrează, în prezent, un procent de realizare de 7,43%. Prezentăm, în continuare, lucrările executate până la data publicării Buletinului informativ nr. 3.

Lucrări executate

Aglomerarea Bacău

În prezent contractul se află în faza de obținere autorizație de construcție.

Aglomerarea Târgu-Ocna

Lucrările au început pe data de 14 iulie 2014 si au fost finalizate lucrări de extindere a reţelei de canalizare pe străzile: Viișoara, Dimitrie Cantemir, Petru Rareș, Ion Creangă, Gălean, Poet Andrei Mureșeanu, Cărămidăriei, Poet Ion Grămadă, Vâlcele, Decebal și Horea. În prezent se lucrează la refacerea carosabilului pentru readucerea la starea sa iniţială.

Sunt în desfășurare lucrări pe străzile: Petre Ispirescu, Gării, Verii, Cimitir.

De asemenea, au fost executate lucrări la conductele de refulare pe strazile: Tisesti, Valcele, Constantin Musat.

CL7 - Construcție SEAU Dărmănești și construcție SEAU Tg. Ocna

Contractul de lucrări CL7 cuprinde lucrările de construcţie a două staţii de epurare a apelor uzate (SEAU) respectiv SEAU Dărmăneşti şi SEAU Târgu Ocna.

Contractul a fost atribuit de către S.C. C.R.A.B. S.A. asocierii formate din SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A și DMC AG S.R.L, în urma unei proceduri de licitaţie deschisă.

Detalii contract

Denumire contractConstrucție SEAU Dărmănești şi Construcție SEAU Târgu-Ocna
Indicativ contract Contract 2931/30.07.2014
Antreprenor Asocierea SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A și DMC AG S.R.L
Valoare contract 39.608.400 lei (fără TVA)
Data semnarii contractului 30.07.2014
Durata executarii lucrarilor 15 luni (Noiembrie 2015)
Durata perioadei de notificare a defectelor 12 luni (Noiembrie 2016)

Acest contract de lucrări se desfășoară conform prevederilor FIDIC Cartea galbenă. Așadar, de la începutul lucrării și până în prezent Antreprenorul a elaborat proiectul tehnologic – versiunea finală și a întocmit o parte din documentațiile pentru obținerea Certificatului de urbanism și a avizelor necesare începerii lucrărilor.

Sursa: Complexitsolution

Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de canalizare în aglomerarea Tg. Ocna
UAT Tg. Ocna
Strada Lugime (m)
DN 250 (mm) DN 400 (mm)
Viișoara 1107
Vasile Alecsandri 188
Petre Ispirescu 930
Gării 268
Verii 401
Dimitrie Cantemir 114
Decebal 176
Petru Rareș 169
Gândului 149
Aurel Vlaicu 161
Ion Creangă 130
Negru Vodă 169
Cimitir 558
Florilor 174
Vultur 124
Ernei 247
Galean 1504
Andrei Mureșanu 154
Alexandru Vlahuță 113
Viitorului 309
Ion Catina 231
Cărămidăriei 331
Costache Negri 3318
Oituz 180
Pompei 80
Slt. Comănescu 120
Visului 182
Viilor 400
Fundătura C. Negri spre SE 0 343
Republicii 1303
Salinei 639
Poet Ion Grămadă 394
Salina 804
Lt. Sion 93
Cosna 142
Tisești 2566
Aurora 197
Constantin Mușat 135
Vâlcele 1841
Horia 448
Vlad Țepeș 377
Podei 576
Văleni 233
Pârâul Vâlcica 252
Liliacului 120
Crizantemei 433
Țărăncuța 492
Libertății 108
Gheorghe Doja 270
Cireșilor 84
Proletari 151
Primăverii 141
E. Grigorescu 0
Maior Rosita 0
Sălciilor 0
TOTAL UAT Tg. Ocna 23786 343
24129

Cine sunt acţionarii, sau mai bine spus o parte din ei:

Actionarii CRAB

Pe lângă aceşti acţionari, ca oraşe sau comune, sunt sigur că mai există şi persoane fizice. De...acolo unde sunt bani...sunt şi "căpuşe". Stau acum şi întreb autorităţile locale: Câţi bani v-au intrat în conturile primăriei, din partea CRAB şi ce aţi realizat cu ei...?

Asteptaţi-vă ca de acum în colo, după ce târgocnenii vor plăti timp de 15 ani rate în beneficiul CRAB Bacău, ca tarifele la apă şi canal să crească anual, conform informaţiilor pe care vi le-am prezentat, nu de alta dar trebuie să-şi achite împrumutul. Nu ? Astfel, după ce v-am informat asupra acestei realităţi, vă întreb acum: Ce beneficii avem ? Vă las să trageţi concluzia singuri. Şi de fapt cine sunt cei care beneficiază efectiv de toţi banii dumneavoastră, pe care îi achitaţi de 3 ori; o dată prin împrumutul realizat de către primărie pe 15 ani, a doua oară prin mărirea tarifelor de către cei de la CRAB Bacău pentru a-şi putea scoate ratele, conform cu documentele pe care vi le-am prezentat mai sus, şi a treia oară prin consumul de apă şi canal pe care dumneavoastră îl faceţi. Are casă frumoasă CRAB. NU...? Ce au făcut în schimb cei care ar trebui să vă apere interesele...? Trageţi concluzia singuri, sau mai bine spus, trageţi apa la WC ! Dar atenţie...şi "rahatul" vă costă ! (îmi cer scuze pentru acest cuvânt...necesar) ;)

Cu stimă şi acelaşi pentru interesele târgocnenilor şi promovării staţiunii !

Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro

Articole asemanatoare (dupa cuvinte)

sus


LIKE on facebook


Mediatori în Târgu-Ocna

Negotiation220

  • Banner
Statistici Trafic