1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Raport de activitate la Penitenciarul Spital Târgu-Ocna - 2016

Scris de  Administrator 20 Ianuarie 2017 Publicat in Actualităţi
Voteaza articolul
(0 voturi)

 

În data de 20.01.2017, începând cu ora 11.00, directorul Penitenciarului Spital Târgu Ocna doamna comisar șef dr. Anca Denise OLAR, a prezentat raportul de activitate al instituției pentru anul 2016. La eveniment, alături de personalul penitenciarului, au participat reprezentanți ai instituțiilor publice locale, primarul orașului stațiune Târgu Ocna d-l Ștefan Șilochi, reprezentanți ai sindicatelor lucrătorilor de penitenciare, precum și un reprezentant al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

În cadrul şedinţei de bilanţ au fost prezentate principalele activităţi derulate pe parcursul anului 2016 de către serviciile şi compartimentele instituţiei, punându-se accent pe îndeplinirea obiectivelor stabilite:

  • Respectarea prevederilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și implementarea H.G. nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
  • Elaborarea şi implementarea unui sistem unitar de evaluare şi intervenţie axat pe nevoile de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială ale deţinuţilor şi pe cerinţele societăţii;
  • Integrarea particularităţilor asistenţei medicale din sistemul penitenciar în cadrul normativ al reţelei sanitare publice.
  • Implementarea activităţilor de ocrotire a sănătăţii, a integrităţii fizice şi de menţinere a normelor epidemiologice şi igienico-sanitare.
  • Asigurarea condiţiilor optime de natură organizatorico-funcţională, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului medical.
  • Asigurarea necesarului de personal pentru toate sectoarele de activitate din cadrul Penitenciarul Spital Târgu Ocna.
  • Promovarea activităţilor desfășurate cu deținuții în comunitate, sub îndrumare personalului specializat din cadrul compartimentului de Educație și Asistență Psihosocială.

Bilanţul activității depuse în anul 2016 relevă faptul că personalul Penitenciarului Spital Târgu Ocna a derulat un volum important de activităţi privind îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, precum şi creşterea calităţii serviciilor medicale acordate deținuților, în paralel cu asigurarea siguranţei deţinerii.

Totodată s-a pus un accent deosebit și pe îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personal, toate aceste realizări fiind posibile prin eforturile depuse de întregul personal al unităţii, care a dat dovadă de profesionalism şi responsabilitate.

În anul 2017, vom continua demersurile pentru asigurarea unui mediu custodial sănătos, respectarea drepturilor fundamentale ale individului, dar şi diversificarea activităţilor educaţionale, psihosociale, de instruire şcolară şi formare profesională care să faciliteze incluziunea socio-profesională a persoanelor condamnate la o pedeapsă privativă de libertate.

 

Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro
sus


LIKE on facebook


Mediatori în Târgu-Ocna

Negotiation220

  • Banner
Statistici Trafic