1. Skip to Main Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Curriculumul pentru clasa pregătitoare-grupa 0

Scris de  Administrator 29 Februarie 2012 Publicat in Actualităţi
Voteaza articolul
(0 voturi)

"Ma bucur ca echipa pe care am format-o la nivelul ministerului a reusit sa produca un document de care eu sunt foarte multumit. Probabil ca mai sunt mici ajustari care trebuie facute. S-a lucrat de mult timp la aceste documente si se vede cat de importanta este continuitatea in Ministerul Educatiei", a declarat fostul ministru.

 

Potrivit acestuia, "urmeaza formarea cadrelor didactice, care este si ea prevazuta. Cel mai important este ca micutii de 6 ani sa inceapa scoala in conditii ideale pentru ei. Acest curriculum marcheaza inceputul unei modernizari curriculare fara precedent in Romania, sunt pe traseu multe documente curriculare de o calitate deosebita. Ii invit pe experti sa se pronunte si pe politicieni sa asigure stabilitatea legii educatiei".
Cum iti inscrii copilul in clasa pregatitoare si in clasa I - Ce e nou si ce e vechi in metodologia privind clasa pregatitoareObligativitatea scolarizarii cu prioritate a copiilor aflati in aria de cuprindere a scolii, precum si posibilitatea inscrierii elevilor la o alta scoala decat cea din aria de circumscriptie, in limita planului de scolarizare - sunt prevazute in legislatie inca din 2005 si se aplica si in prezent. Cadrul legal pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I se bazeaza si pe o lege din 2005, care nu a fost modificata de niciun ministru, si care impune de asemenea obligatia ca unitatile scolare, cu sprijinul autoritatilor locale, sa realizeze anual recensamantul copiilor de 6-7 ani din zona arondata. Explicatiile au fost date de Oana Badea, secretar de stat in MECTS."Cadrul legal pentru ca incepand cu anul scolar 2012-2013 sa putem implementa clasa pregatitoare este Legea Educatiei Nationale, OM nr. 3.064/19 ianuarie si al treilea element de legislatie care trebuie luat foarte atent in calcul, pentru ca este elementul de continuitate pe care ni-l cere intotdeauna societatea, este OM nr. 4.925/ 8 septembrie 2005 - Regulamentul de Organizare si Functionare a Invatamantului Preuniversitar", a explicat Oana Badea.Citeste mai mult despre ordinul din 2005 care introduce obligativitatea scolarizarii cu prioritate a elevilor in scolile de circumscriptie, precum si realizarea anuala a recensamantul copiilor de 6-7 ani din zona arondataClasa pregatitoare aduce, asadar, in sistemul de invatamant obligatoriu copiii care au implinit sase ani. Prezenta copiilor este obligatorie, programul este de patru ore pe zi, profesorii vor pune absente. Copiii nu vor primi, insa, note sau calificative, ci vor invata jucandu-se si vor primi recompense precum buline, informeaza Ministerul Educatiei. Prin acest mecanism, vor fi adusi in sistemul de educatie aproximativ 20.000 de copii care pana acum nu erau cuprinsi in nicio forma de invatamant, sustin oficialii, care precizeaza ca faptul ca cei mici vor iesi de la scoala la ora 12:00 se intampla acum cu un an mai devreme decat pana in prezent, problema pe care parintii trebuia sa o gestioneze in clasa I.Stabilirea clasei in care va fi inscris copilulCopiii care implinesc 7 ani pana la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi inscrisi in clasa I.
Copiii care implinesc 6 ani pana la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi inscrisi in clasa pregatitoare, dar pot fi inscrisi si in clasa I, la solicitarea scrisa a parintilor, in urmatoarele situatii:

 • daca sunt inscrisi si frecventeaza, in anul scolar 2011-2012, grupa mare, pregatitoare pentru scoala;
 • daca nu sunt inscrisi sau nu frecventeaza grupa mare, pregatitoare pentru scoala, in anul scolar 2011-2012, dar evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. In cazul in care rezultatul evaluarii arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi inscrisi in clasa pregatitoare.

Parintii ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2012 inclusiv pot sa-si inscrie copiii in invatamantul primar in clasa pregatitoare, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice a acestora facuta de specialisti atesta pregatirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare.Parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2012 inclusiv care nu opteaza pentru inscrierea copiilor lor in clasa pregatitoare in anul scolar 2012-2013 sau ai celor pentru care evaluarea dezvoltarii psihosomatice arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare isi vor inscrie copiii la gradinita, in grupa mare.Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor se efectueaza sub coordonarea centrului Judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE), in perioada 20 - 29 februarie 2012. Programul zilnic stabilit pentru desfasurarea acestei evaluari si adresele unde se realizeaza sunt stabilite de comisia judeteana si sunt afisate la toate unitatile de invatamant si pe site-urile inspectoratelor scolare judetene.  Rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului este comunicat, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat. Decizia comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, referitoare la nivelul de clasa la care urmeaza a fi inscrisi copiii care au participat la evaluarea dezvoltarii psihosomatice, este comunicata prin afisare la unitatile de invatamant.Alegerea unitatii de invatamant la care va fi inscris copilulToti copiii ai caror parinti solicita inscrierea in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I, la scoala de circumscriptie vor fi inmatriculati la unitatea de invatamant solicitata, noteaza Metodologia.Pe locurile libere, se inscriu si, ulterior, se inmatriculeaza, copiii care provin din alte circumscriptii scolare, in conformitate cu solicitarile parintilor. In situatia in care intr-o unitate de invatamant numarul cererilor de inscriere de la parinti din afara circumscriptiei scolare este mai mare decat numarul de locuri libere, vor fi aplicate urmatoarele criterii de departajare, succesiv, in ordinea in care sunt scrise mai jos:

 • existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului
 • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de ambii parinti sau provine de la o casa de copii
 • existenta unui document care dovedeste ca este orfan de un parinte sau provine dintr-o familie monoparentala
 • existenta unui document care dovedeste ca unul dintre parinti este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat in invatamant
 • existenta unui frate/a unei surori a copilului, inmatriculat/inmatriculata in unitatea de invatamant la care se solicita inscrierea

Fiecare scoala va stabili criterii specifice de departajare, care se aplica in situatia in care pe ultimele locuri exista copii aflati la egalitate din punctul de vedere al criteriilor de mai sus, precizeaza Metodologia, care noteaza ca este interzisa includerea printre criterii a oricaror tipuri de teste si examene.De asemenea, criteriile stabilite de scoli nu pot include existenta unor liste de preinscrieri, organizate in afara calendarului aprobat prin ordin al ministrului educatiei pentru inscrierea in clasa pregatitoare si in clasa I. Aceste criterii introduse de scoli sunt stabilite in consiliul de administratie al scolii si se transmis spre aprobare comisiei judetene.  Criteriile stabilite de scoli pentru departajare se anunta public pin afisare la sediul scolii, pe 19 martie 2012, si este interzisa modificarea lor dupa aceasta data.In cazul in care la o unitate de invatamant, pe ultimul loc liber, este inmatriculat un copil din alta circumscriptie scolara, fratele sau geaman/sora sa geamana va fi admis/admisa la aceeasi unitate de invatamant, peste numarul de locuri alocat.  Parintii pot solicita inscrierea copiilor lor in alta localitate decat localitatea de domiciliu, inclusiv in alt judet. Procedura si Calendarul de inscriereParintii pot cere informatii referitoare la inscrierea copiilor si prin TELVERDE, linie telefonica gratuita: 0 800 816 xyz, unde xyz este indicativul judetului. De exemplu, pentru Arad indicativul este 257, pentru Braila indicativul este 239, pentru Bucuresti indicativul este 021.Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I se face in urma completarii unei cereri-tip de inscriere, la secretariatul scolii la care se solicita inscrierea, in perioada 5-16 martie 2012. Parintele depune, in momentul completarii fisei de inscriere, o fotocopie a actului de identitate propriu si o fotocopie a certificatului de nastere al copilului, care vor fi certificate conform cu originalul de catre secretariatul unitatii de invatamant.   Cuprinderea in clasa pregatitoare si in clasa I se face in etape succesive, dupa cum urmeaza:a) 5-16 martie: prima etapa, in care vor fi inscrisi copiii ai caror parinti solicita inscrierea la scoala de circumscriptie;b) 20-27 martie: a doua etapa, in care sunt inscrisi copiii ai caror parinti solicita inscrierea la o alta unitate scolara decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere;c) 23-25 aprilie: a treia etapa, in care sunt inscrisi copiii ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta scoala decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost inmatriculati, din lipsa de locuri sau ai caror parinti nu au participat la etapele anterioare de inscriere si solicita, in etapa a treia, inscrierea la scoala de circumscriptie;d) 2-9 mai / 11-18 mai: a patra etapa, in care este asigurata inscrierea copiilor care nu au participat la etapele anterioare sau nu au fost distribuiti, din diferite motive.La stabilirea planurilor de scolarizare, inspectoratele scolare judetene vor lua toate masurile pentru a asigura dreptul la educatie in limba materna al tuturor copiilor, alocand unitatilor de invatamant/sectiilor cu predare in limba respectiva un numar de clase suficient pentru a permite cuprinderea tuturor copiilor care doresc sa studieze in limba materna respectiva.Inscrierea in invatamantul specialCopiii cu cerinte educationale speciale pot fi inscrisi in scolile de masa. In situatiile in care orientarea scolara impune inscrierea in invatamantul special, parintii se adreseaza scolii de circumscriptie, de la care vor primi informatiile necesare pentru inscrierea in invatamantul special, informeaza Metodologia.In clasa pregatitoare din invatamantul special sunt inscrisi copii cu cerinte educationale speciale, care implinesc varsta de 8 ani pana la data inceperii anului scolar. La solicitarea scrisa a parintilor, a tutorilor legali sau a sustinatorilor legali, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copii cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani la data inceperii anului scolar.Inscrierea copiilor cu cerinte educationale speciale in invatamantul special se face in prima etapa de inscriere, direct la scoala speciala, si toti copiii care au orientarea scolara pentru invatamantul special vor fi inmatriculati conform solicitarii.Inscrierea in invatamantul particularFiecare scoala din invatamantul de stat are obligatia sa ofere, la solicitarea parintilor, inclusiv informatii referitoare la unitatile de invatamant particular autorizate sau acreditate, care au in oferta clase pregatitoare, respectiv clase I, precizeaza Metodologia. In cazul in care parintele doreste inscrierea la o unitate de invatamant particular, inscrierea se face de catre parinte direct la scoala particulara solicitata.  Ministerul Educatiei recomandata prin metodologie ca inscrierea in unitatile de invatamant particular sa se faca in prima etapa de inscriere, adica in perioada 5-16 martie. In cazul in care, din diferite motive, copilul nu este inmatriculat la scoala particulara la care parintele a solicitat inscrierea, acesta poate participa la etapele inscrierii prevazute prin metodologie.  In final, Metodologia precizeaza urmatoarele:

 • Prezentarea de inscrisuri false, la inscrierea in clasa pregatitoare sau in clasa I, se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut prin frauda
 • Persoanele vinovate de transcrierea eronata a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea altor prevederi ale metodologiei vor fi sanctionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz.
 • Se interzice unitatilor de invatamant de stat sa instituie taxe sau sa solicite parintilor alte foloase, pentru a realiza inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, respectiv in clasa I.
 • Se interzice colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la parintii care solicita inscrierea in clasa pregatitoare sau in clasa I.
 • Unitatile de invatamant cu program integrat de arta si sportiv pot scolariza elevi in invatamantul de arta si sportiv incepand cu clasa I.

 

Parintii au fost informati cu privire la toate aceste informatii inca din luna ianuarie, printr-o brosura distribuita in scoli si prin punerea la dispozitie a liniei gratuite Telverde 0 800 816 ABC, unde ABC reprezinta indicativul judetului.

Curriculumurile pentru clasa pregătitoare le puteţi descărca de AICI.

Sursa: Hot News

Ultima modificare la Marţi, 20 Noiembrie 2012 23:03
Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro
sus


LIKE on facebook


Mediatori în Târgu-Ocna

Negotiation220

 • Banner
Statistici Trafic