1. Skip to Main Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Admitere 2013 la SNPAP Tirgu Ocna

Scris de  Administrator 22 Mai 2013 Publicat in Actualităţi
Voteaza articolul
(0 voturi)

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, dă startul înscrierilor la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna – sesiunea 2013.

Absolvenţii de liceu, cu vârsta maximă de 35 de ani, se pot înscrie şi concura pe un număr de 200 de locuri, din care 170 pentru candidaţi bărbaţi şi 30 locuri pentru candidaţi femei.

Înscrierile se fac în perioada 07 mai – 02 august 2013, la sediul unităţilor penitenciare din ţară, subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea 2013, se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1558/C/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 535 din 03.08.2009, cu modificările şi completările ulterioare.

x admitereCondiţiile pentru participarea candidaţilor la concurs:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi “APT” din punct de vedere medical şi psihologic;
 • să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei, amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ şi să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală pe fiecare an de studiu de minimum 8.00;
 • să aibă vârsta de maxim 35 de ani împliniţi în anul concursului de admitere;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;
 • să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi „ADMIS”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de Legea nr. 293/28.06.2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională Penitenciarelor republicată;
 • să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor în situaţia în care vor fi declaraţi „ADMIS”.

foto scoalaConcursul de admitere se desfăşoară în două etape:

 

 • Probele eliminatorii: 

- contravizita medicală(la dispoziţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor);

- verificarea aptitudinilor fizice.

 

 • Probele de verificare a cunoştinţelor teoretice:

- lucrare scrisă la „Limba română” ;

- lucrare scrisă la „Istoria românilor” .

Tematica şi bibliografia pentru probele scrise la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este stabilită prin decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, nr 437/30.04.2013.

***

probe sportiveŞcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna - singura instituţie de învăţământ preuniversitar din cadrul sistemului penitenciar românesc care asigură şcolarizarea agenţilor de penitenciare, prin cursuri cu durata de un an.

Şcolarizarea se asigură în condiţii de gratuitate, pentru toţi elevii, respectiv cazare masă, echipament, rechizite şi asistenţă medicală, conform legii, pe parcursul procesului educaţional.

După absolvire , elevii vor repartizaţi în unităţi ale sistemului penitenciar, unde vor beneficia de un loc de muncă stabil şi un salariu decent, precum şi de oportunităţi de dezvoltare a carierei.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediile unităţilor penitenciare din ţară, precum şi pe pagina de internet a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, www.anp.gov.ro, a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a unităţilor penitenciare.

Ultima modificare la Miercuri, 22 Mai 2013 16:14
Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro
sus


LIKE on facebook


Mediatori în Târgu-Ocna

Negotiation220

 • Banner
Statistici Trafic