1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Anunt publicitar 01

Casa de vanzare in Targu Ocna.
Suprafata: 100 mp locuibili si curte de 500 mp.
Plus 1500 mp (se poate vinde si pe parcele)
Locatia: Str. Poet Ion Gramada, nr.19 (aproape de Piscina cu apa sarata de langa Mina Salina)
Telefon de contact: 0737049318 sau 0734166754

Târgu-Ocna, oraşul fascinaţiei turistice

Scris de  Administrator 21 Septembrie 2010 Publicat in Actualităţi
Voteaza articolul
(0 voturi)

Fiecare a pus încă un rând de cărămizi peste fundaţia înaintaşilor. De veacuri, Târgu-Ocna se preschimbă în formă dar îşi duce mai departe acelaşi spirit, obiectivându-şi devenirea în timp prin ceea ce a construit pentru istorie, în primul rând în orizontul cultural.

Este cuprins în generaţia oraşelor feudale moldave şi datează din întâiul deceniu al secolului al XV-lea, prima atestare documentară fiind înregistrată la 15 martie 1410, când era un târg profilat pe schimburi comerciale şi meşteşugăreşti dar şi pe exploatarea resurselor din subsol. Faptul decizional însă, în evoluţia socio-economică şi culturală a aşezării, a fost dintotdeauna exploatarea şi comercializarea sării, activităţi care au fost facilitate de aşezarea geografică favorizantă, la intersecţia drumurilor spre Ghimeş şi Braşov, în nord-vestul Depresiunii Caşin, la o altitudine de 260-280 m, pe cursul râurilor Trotuş şi Slănic, de la poalele Carpaţilor Orientali.

Are o populaţie de 13 598 locuitori şi e o aşezare cu veacurile adunate pe frunţile împietrite ale munţilor ce o străjuiesc. De curând s-au comemorat 600 de ani de atestare documentară. Evenimentul a prilejuit un simpozion pe teme istorice, dezbateri, un Te Deum oficiat de PS Episcop vicar al Episcopiei Romanului şi Bacăului, Ioachim Bacăuanul. Au fost, de asemenea, programe artistice care au cuprins, în deschidere, un concert extraordinar susţinut de orchestra Arpeggione. Astfel de momente sunt singulare astăzi, la zile jubiliare şi tocmai de aceea devin relevante în raport cu stilul elevat selectiv al preferinţelor edilului actual al oraşului Târgu-Ocna, Floarea Ivanof. S-au reunit la acest eveniment o serie de personalităţi locale, judeţene şi naţionale, s-au oferit medalii jubiliare şi diplome de merit.

Un oraş contemporan, cu istoria pe umeri

Astăzi, căutând urmele oraşului Târgu-Ocna, ne dăm seama că el se depăşeşte pe sine. Cunoaşte o dezvoltare intensivă, marcată de eforturile propriei deveniri, spre a se contura şi defini ca o comunitate europeană, fără însă a fi ignorate şi părăsite tradiţiile ce o reprezintă şi care sunt restituţii patrimoniale neimprovizate. Prin reconstrucţia şi dezvoltarea actuală a oraşului, cu exigenţele asumate de către primarul de azi, se conturează două iniţiative: refacerea antologiei oraşului, în acord cu drumul unei noi construcţii care mâine va fi perfectibilă, subordonată inevitabilelor schimbări continue, dar va reprezenta, la rândul ei, fundaţia zidirilor timpului viitor. Acest viitor este astăzi prefigurat responsabil într-o viziune amplă şi realistă care prezumă idei clare, neparticulare predilect, însă pornite de la experienţa de o viaţă în businessul turistic al primarului Floarea Ivanof. Înainte de 1989, primarul de acum al Târgului Ocna a lucrat în turism, ca director de Complex ce aparţinea de Slănic Moldova şi, implicit, de OJT Bacău. Cu această vocaţie de management realist şi profitabil a venit în fruntea comunităţii târgocnene şi acesta este temeiul declaraţiilor sale electorale, declaraţii care se exemplifică în fiecare zi de mandat, pas cu pas, prin preschimbarea cuvântului în faptă. ,,Eu nu mă bazez numai pe banii publici. Comunitatea noastră trebuie să obţină bani din turism, pentru că oferim tratament pentru afecţiuni respiratorii, avem aer nepoluat, uşor sedativ, avem izvoare de ape minerale, avem Centrul balnear din Parcul Piscina, Mina Salina, Baza de tratament de la Hotelul Măgura, avem pensiuni şi un oraş frumos, primitor, înconjurat de munţii care nu sunt mai puţin fermecători decât masivii de pe Valea Prahovei”. Această perspectivă a primăriţei târgocnene este fondată de potenţialul staţiunii, un potenţial al resurselor proprii, în măsura în care travaliul individual şi individualist este înlocuit cu ardoarea pentru un beneficiu de durată, corelat în comunitate.

Un potenţial managerial turistic al primarului în care se distinge sensul combativ şi vocaţia pentru descoperirea beneficiilor oferite de resurse locale

Oraşul Târgu-Ocna extinde astăzi o diversă reţea turistică de agrement care oferă şi posibilităţi terapeutice. Complexul Balnear Măgura dispune de amenajări moderne pentru tratament, care exploatează factorii naturali balneoterapeutici. Sub dealul Măgura este amenajat şi utilizat, încă din 1888, un aliniament de şapte izvoare de apă minerală. Compoziţia lor mineralogică a fost analizată la Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie-INRMBF, stabilindu-se că au efect terapeutic pentru cură internă şi externă în enterocolite cronice nespecifice, dischinezii biliare, sechele postoperatorii ale căilor biliare, afecţiuni degenerative, musculo-articular posttraumatic, afecţiuni ginecologice cronice, afecţiuni ale căilor respiratorii.

Rezervaţii naturale şi alte obiective turistice

În staţiunea montană Târgu-Ocna, Rezervaţia Naturală Măgura este o arie protejată şi o rezervaţie mixtă, cu multe specii de floră şi faună protejate. Parcul Măgura Târgu-Ocna încorporează o bază de tratament cu spaţii pentru testare medicală de fizioterapie, kinetoterapie, electroterapie, băi galvanice, împachetări cu parafină, dietoterapie, masaj recuperatoriu, duş subacvatic, tratamente aerosoli, cabinet de înfrumuseţare, drenaj limfatic ş a, (se preconizează pe curând amenajarea unei moderne săli de fitness). În interiorul bazei sunt amenajate două piscine pentru adulţi şi copii, ca dotări pentru funcţiuni complementare tratamentului.

În toată aria limitrofă a oraşului se poate practica turismul montan, munţii Berzunţi şi Nemira fiind irezistibil atractivi pentru drumeţii montane. Turismul în aceste locuri este accesibil datorită unei încrengături de căi între Târgu-Ocna şi Adjud, Ciceu, Bacău, Oneşti, Comăneşti, Slănic Moldova. Deplasările se pot face cu mijloace de transport rutier şi feroviar.

Salina, un oraş subteran

Salina de la Târgu-Ocna este, de asemenea, un brand turisic. Se situează la 2 km de oraş, în masivul de sare Vâlcele Slatinele, la 240 metri adâncime. Microclimatul ei are proprietăţi curative în afecţiuni respiratorii-astm, bronşită cronică. Recunoaşterea lui ca factor natural de cură datează încă din secolul al XIX-lea. Aceste proprietăţi curative sunt puse în valoare printr-un Sanatoriu de tratament pentru bolnavi, în primul rând bolnavii de astm alergic. Mai concret, printre afecţiunile care se tratează cu rezultate remarcabile în Salină sunt bolile asmatiforme, maladii provocate de poluare, sindromul de suprasolicitare, nevroze. De asemenea, în Sanatoriul din adâncuri se fac tratamente antireumatice, se asigură asistenţă medicală, există o bază materială pentru activităţi sportive-tenis de masă, şah, popice, accesorii de joacă pentru copii (tobogane, leagăne ş a).

Salina se poate spune că este un oraş în adâncuri. Pe lângă Sanatoriu are şi o bază sportivă modernă de agrement, conferă condiţii unice de relaxare, mişcare,  de tratare a afecţiunilor, de reculegerea la lăcaşul sfânt de închinăciune din subteran, biserica Sfânta Varvara, ocrotitoarea ocnaşilor. Este amenajat aici şi un muzeu al sării. ,,Salina, însă, precizează primarul Floarea Ivanof, este sucursală a Regiei Sării şi nu aduce venituri la bugetullocal. Dar, ca o condiţie a paradoxului exemplificat cel mai clar, într-o ţară care a fost a sării se importă sarea, un munte de sare fiind exploatat la noi mai mult iarna, pentru drumuri”.

În staţiunea montană Târgu-Ocna sunt 24 biserici şi mănăstiri, şapte monumente comemorative, şase clădiri cu valoare arhitectonică şi istorică, o troiţă închinată deţinuţilor politici, exterminaţi în închisoare, Casa de Cultură, Muzeul de Istorie, două Cămine Culturale, o bibliotecă orăşenească.

Dintre bisericile monumente de artă creştină, unele medievale moldave, cele care furnizează mai multă cultură istorică, aparţinând istoriei, dar având ca centru de interes şi prezentul, sunt : Biserica Răducanu, lângă care îşi are mormântul scriitorul şi diplomatul Costachi Negri (1812-1876), un monument de arhitectură ctitorit la anul 1694 şi Biserica Domnească din Lemn, Sfânta Cuvioasă Parascheva (1761), în interirul căreia se află îngropaţi 69 de eroi căzuţi pe frontul de la Coşna-Cireşoaia, în 1917. Un alt locaş de spiritualitate creştină este şi Biserica Romano-Catolică Schimbarea la Faţă, o construcţie recentă.

Monumentele cu valoare memorială ale oraşului sunt: Monumentul Eroilor de pe Dealul Măgura; Monumentul caporalului Muşat, amplasat, de asemenea pe Dealul Măgura; Ansamblul Memorial 1916-1918, un edificiu în care se află şi Mormântul Eroului Necunoscut, construit pentru cinstirea eroilor căzuţi în luptele de pe frontul Oituz-Coşna-Cireşoaia. Printre ilustrele personalităţi care îşi au obârşia în staţiunea montană Târgu-Ocna sau sunt asimilaţi istoriei oraşului pe care au făurit-o sunt: Valeriu Gafencu, cel pe care Nicole Steinhardt l-a numit ,,Sfântul închisorilor”, Cetăţean de Onare post-mortem, martir al oraşului Târgu-Ocna, scriitoarea Gabriela Adameşteanu, Vasile Alecsandri, Alexandru Vlahuţă, poetul, traducătorul, eseistul, Ion Frunzetti, Costachi Negri, Radu Rosetti, Mihail Sadoveanu, Costache Negruzzi, George Enescu, pictorul Nicolae Barcan, Franz Liszt, Nicolae Iorga, Ion Ghika, Maria Cantacuzino Enescu, prinţul de Samos, prinţesa Elena Bibescu domnitorul Mihai Sturdza, Regii Carol I, Carol al II-lea, Mihai, Regina Maria şi mulţi alţii.

Relaţiile interumane, aspecte definitorii pentru starea de spirit a comunităţii

Primarul oraşului Târgu-Ocna, Floarea Ivanof are o capacitate care o detaşează prin aceea că transferă realitatea umană, la sinteză, expresia sobră, împietrită a mediului din oricare incintă, în sublim, în estetic. În biroul primarului târgocnean, nu atrag niciodată atenţia, nu sunt studiabile hârţoagele, ca pretutindeni în hăţişul birocratic, ci un aranjament floral viu, mirific, o grădină înflorită care închide în fiecare floare un insondabil mister al frumuseţii. Ce altceva poate mai mult decât aceasta să dezvăluie că esteticul şi puritatea deţin primatul în gândirea şi sentimentele primăriţei?! În biroul ei se resimte şi elaborează vocaţia de a se da vibraţie lucrurilor rigide şi splendoare unui spaţiu în care este sesizabilă atmosfera ternă. Niciodată dură şi stringentă, emană căldură sufletească, influenţează şi intensifică atenţia, spre sensibil, spre gândirea pozitivă, fără însă a cădea în lamentări fără nicio legătură cu realitatea. Altfel nu ar fi ajuns în fruntea unei obşti şi nu ar fi iniţiat şi finalizat multe proiecte care pentru unii ar fi fost adversităţi redutabile. A desfăcut „corsajul” altor administraţii şi impunându-şi o participare activă la viaţa publică a atras şi a ridicat la nivelul cerut de timpul în care trăim judecata comunităţii, asumarea obligaţiilor civice, ca semn al maturităţii democratice, al dezlipirii de „folclorul românesc”, detaşat de disciplină, exigenţă, muncă. Dar nu numai munca este conceptul grandios al primăriţei târgocnene, ci şi agrementul, bucuria inimii, balsamul spiritual, fără de care lucrul este prea puţin constructiv. De aceea nu a încătuşat sărbătoarea şi, în plină criză economică planetară, a găsit resurse financiare pentru a organiza Zilele Oraşului Târgu-Ocna, care a împlinit şase secole de atestare documentară şi trei secole de civilizaţie urbană. Între declaraţiile sterile ale multor primari care pentru orice lucru invocă repetabil „criza” şi îndrăzneala creatoare a primăriţei Floarea Ivanof, de a nu lăsa clipa sezonieră, defavorabilă, să fie o ruptură între viaţă şi speranţă, este deosebire de aspiraţii. Oricât de precare s-ar anunţa zilele care vin, edilul de la Târgu-Ocna, în contrast cu prudenţa excesivă, inutilă, face continuu demersuri reconstructive, validând faptele, nu vorbele şi pentru că succesul muncii ţine de armonia ei, le îmbină metodic pe ambele, într-un efort mereu reînnoit al recuperării muncii, de care am fost deposedaţi din anul 1989, dar şi al revigorării speranţei de viaţă fericită şi frumoasă. În acest context, o logică implacabilă conduce la creşterea şi pregătirea generaţiilor de mâine, copiii de azi. Pentru ei s-a dotat spaţiul din vecinătatea ştrandului, cu balansoare cu arce, în formă de căluţi, răţuşte, puişori, pinguini…, hinte (leagăne de lemn), tobogane şi schele, carusele de câte 6 locuri, bănci pentru odihnă, un foişor hexagonal, un abac gigant, cu bile multicolore. În doze şi forme infinite este dragostea primăriţei pentru copii, pentru toţi copiii, aşa cum a fost, este şi va fi pentru proprii copii. Demersul iubirii şi apropierii de oameni merge până la a dori oricărui copil din lume binele pe care îl doreşte Mădălinei şi lui Cezar, copiii ei. Nu poate să vadă o generaţie marcată de un scepticism salutar, ci una mai crezătoare în puterile speranţei şi raţiunii.

Spiritul primăriţei, de adevăr, precizie, loialitate sociabilă, de stare activă şi convergentă, în tot momentul este cunoscut în rândul comunităţii. Despre relaţiile interumane, despre modul în care incită dezvoltarea raporturilor cu personalităţi, a alianţele favorizante, într-un spirit larg, avem lămurirea cea mai amplă, dacă ne referim numai la două întâlniri, ca o însumare amiabilă a două direcţii ce nu sunt complementare ci chiar se identifică uneori în opţiuni înnoitoare şi dinamizante comune: întâlnirile cu prima doamnă a României, Maria Băsescu şi cu Alteţa Sa Regală Principele Radu al României. Prima întâlnire a fost ocazionată de inaugurarea bazei hipice din Hemeiuşi-Bacău, la invitaţia preşedintelui Clubului Ecvestru „Decebal”, Cezar Ivanof, când s-a dat startul competiţiei Cupa Decebal la Săritura peste obstacole. În prezenţa publicului, a preşedintelui Clubului, a acţionarilor şi invitaţilor, doamna Maria Băsescu şi edilul oraşului Târgu-Ocna, Floarea Ivanof, au tăiat panglica inaugurală. „Cu doamna Băsescu nu am vorbit în niciun caz politică, discuţia s-a axat pe subiectul legat de acel eveniment: caii, doar participam la inaugurarea unui centru hipic. Prima doamnă a României este o persoană plăcută, agreabilă, are distincţie, îi lipseşte falsitatea, are naturaleţe nativă!”, a mărturisit primăriţa. În ceea ce priveşte întâlnirea cu ASR Principele Radu al României, a punctat analiza importanţei deschiderii comunităţilor locale către oportunităţile de dezvoltare, chiar şi în contextul crizei economice şi faptul că multe puncte de vedere au fost convergente şi au creat disponibilităţi pentru colaborări viitoare între comunitatea locală şi Casa Regală a României.

Proiecte cu fonduri europene şi locale

Saltul produs în munca administrativă a oraşului Târgu-Ocna, prin reacţii contra exagerărilor de motivaţie fals patriotică sau patriotardă, grandilocventă şi populistă, printr-un studiu atent în întreaga cmplexitate a comunităţii, a fundamentat multe iniţiative şi a avut drept consecinţă câştigarea de poziţii favorizante pentru lansarea de multe proiecte, în beneficiul oamenilor şi spre biruinţa unor concepte care nu investesc utopii personale şi imaginative, ci sunt viabile, au perspective integratoare în interesul comun al oraşului. La această dată, în oraşul Târgu-Ocna se află în diverse stadii de implementare mai multe proiecte. Un proiect important este cel privind Parcul Măgura: Dezvoltarea şi modernizarea zonei de agrement Parc Măgura Tg. Ocna, proiect cu finanţare europeană prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţei, în valoare 4 588 432, 26 euro, la care contribuţia locală este de 32 miliarde lei vechi. Prin lucrările finalizate pe 20 noiembrie 2009 s-a realizat un Centru SPA cu două piscine şi bază de tratament, un Centru de informare turistică, alei pietonale, drumuri, un pod din beton armat, amenajarea izvoarelor de apă minerală, aducţiunea gazelor naturale, la deschiderea sezonului 2010, cele două piscine fiind funcţionale. Un alt proiect se referă la dezvoltarea şi modernizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, în valoare totală de 104 160 euro din care 90 500 reprezintă grantul UE iar 13 660 şi cheltuielile neeligibile sunt contribuţia beneficiarului. Serviciul funcţionează cu dotări de ultimă generaţie, printre care o autospecială de stins incendii.

La fel de important este proiectul „Colectare selectivă şi transport deşeuri în zona turistică Târgu-Ocna”. Valoarea totală a proiectului este de 538 808,48 euro, din care 422 627, 56 euro reprezintă grantul de la UE, iar suma de 116 180,93 euro constituie contribuţia bugetului local şi cheltuielile neeligibile. În derularea proiectului s-au constituit în parteneri Consiliile Locale Pârgăreşti şi Târgu Trotuş. Prin acest proiect s-a realizat construirea unui punct de colectare, sortare şi valorificare deşeuri, amplasat pe drumul de acces spre staţia de epurare Târgu-Ocna, au fost realizate 114 puncte de colectare pe raza oraşului Târgu-Ocna (platforme), 17 în comuna Pârgăreşti şi 11 în comuna Tg. Trotuş, a fost achiziţionat un motostivuitor utilizat la punctul de valorificare, s-au achiziţionat 400 containere din tablă zincată pe roţi, din care 41 au fost predate Consiliului Local Pârgăreşti şi 16 la Tg. Trotuş şi tot în cadrul acestui proiect au mai fost achiziţionate autogunoiere, un calculator, 268 europubele din plastic, din care 24 pentru Pârgăreşti şi 28 pentru Tg. Trotuş, 292 350 saci menajeri pentru colectarea selectivă a gunoaielor în localităţile partenere. Lucrările aferente acestei investiţii au fost recepţionate la sfârşitul anului 2009, în prezent fiind în procedură de autorizare şi licenţiere de către ANBRSC a serviciilor de salubritate din cele trei localităţi.

Un alt proiect vizează reabilitare reţelei de alimentare cu apă în staţiunea turistică Târgu-Ocna şi este în 1 029 367 euro, din care 765 800 reprezintă bani europeni, iar 263 567 euro reprezintă contribuţia beneficiarului local, la care se adaugă cheltuielile neeligibilie. Proiectul are termen de finalizare la 30 10 2010, lucrările fiind realizate în proporţie de 90 la sută. Şi canalizarea oraşului este modernizată prin proiectul: „Extinderea şi modernizarea reţelei de canalizare în staţiunea turistică Târgu-Ocna”, în valoare totală de 779 995,80 euro, din care 694 196,26 euro fiind grantul UE iar 85 779,54 reprezentând contribuţia beneficiarului local, la care se adaugă cheltuielile neeligibile. Prin acest proiect se vor realiza: o reţea de canalizare în lungime de 3 755 metri conducte de canalizare din PAFSIN şi PEHD, 70 cămine de vizitare şi o staţie de pompare. Până la această dată lucrările sunt efectuate în proporţie de 90 la sută iar constructorul s-a angajat să respecte termenul de finalizare stabilit pentru data de 10 10 2010.

Pentru tineri se construiesc apartamente prin Agenţia Naţională a Locuinţei. Se află în construcţie un bloc format din cu 36 de unităţi locative, 16 garsoniere şi 20 apartamente cu 2 camere. Finalizarea proiectului este programată în cursul acestui an, lucrările fiind condiţionate de fondurile avute la dispoziţie. Tot la capitolul locuinţe prin ANL urmează să se mai construiască la Târgu-Ocna încă 48 unităţi locative. La acest proiect a fost întocmit studiul de fezabilitate, s-au definitivat actele privind proprietatea asupra terenului şi s-au obţinut toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism. Studiul de fezabilitate completat cu soluţia alternativă de producere a energiei a fost depus la ANL, urmând ca în prima şedinţă CTE să fie supus aprobării.

Un proiect important pentru cartierul Păcuri şi pentru întreaga zonă se referă la construcţia unui pod peste râul Trotuş. Valoarea proiectului este de 2 262 352, 64 lei. Lungimea podului este de 72 metri, are două benzi de circulaţie şi trotuare. Lucrările sunt finalizate 90 la sută iar fondurile urmează a fi alocate de către Guvern în baza Ordonanţei nr. 7 / 2006.

A fost iniţiat, de asemenea, un proiect pentru reabilitarea parcurilor din oraşul Târgu-Ocna. Proiectul este depus în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului, prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, sesiunea septembrie-octombrie 2009. Proiectul este la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a fost evaluat şi aprobat pentru finanţare. Valoarea totală este de 103 781 Euro, din care 13,4% reprezintă contribuţia proprie, iar 86,6 la sută sunt fonduri nerambursabile.

Apoi, drumul judeţean (DJ) 116, pe o lungime de 2,7 kilometri va fi modernizat printr-un parteneriat între Consiliul Local Târgu-Ocna şi Consiliul Judeţean Bacău. În şedinţa Consiliului Local Târgu-Ocna, din data de 29 07 2010 a fost semnat Contractul de asociere între cele două părţi. Consiliul Local Târgu-Ocna a întocmit proiectul tehnic şi a obţinut avizele specificate în Certificatul de urbanism, iar Consiliul Judeţean Bacău va asigura finanţarea lucrărilor în valoare de 2 447 789 lei.

Un alt proiect se referă la modernizarea unor drumuri locale. Proiectul „Reabilitare şi modernizare drumuri locale” cuprinde modernizarea a peste 6 kilometri de străzi, pe care există reţea de alimentare cu apă şi canalizare şi care fac legătura cu obiectivele turistice Parc Măgura şi punctul turistic Mina Salina.

Anvergura unor asemenea proiecte este deductibilă într-un veritabil pozitivism în gândire şi finalizare practică care, în numele unei atitudini de primar cu rigoare legitimă, în acord cu tendinţa prevalentă de a se autodepăşi continuu îşi sincronizează paşii cu ţările vestice civilizate ale Europei. Primăriţa târgocneană Floarea Ivanof are participare decisivă la acest deziderat, folosind o strategie a influenţei prin exemplul personal. Faptele ei sunt raportabile ca semnificaţie la faptele înaintaşilor. Primăriţa Floarea Ivanof imprimă în instituţia primăriei dar şi în comunitate, ca un strateg ce este, un spirit de exigenţă deplină, o metodologie de administraţie constructivă. Romantismul crepuscular este liber la sărbătoare, sub vraja spectacolului, în rest, totul e muncă şi adevăr neîngustat. Iar, printr-un exerciţiu al spiritului liber, critic, emoţia e redusă la valenţele exigenţei şi pozitivismului. Vigoarea contra spiritului lamentabil definesc profunzimile stilului de conducere al primăriţei târgocnene, de o exemplaritate pilduitoare… (Aurel V ZGHERAN)

Sursa: Informatorul Moldovei

Ultima modificare la Duminică, 25 Noiembrie 2012 23:57
Administrator

Administrator

Dedicat promovării Staţiunii turistice Târgu-Ocna.

Facebook: http://www.facebook.com/nometra

Website: www.nometra.ro
sus


LIKE on facebook


Mediatori în Târgu-Ocna

Negotiation220

  • Banner